Feeds:
Bejegyzés
Hozzászólások

Archive for 2008. szeptember

A négy fogadalom

Azok, akik rendszeresen gyakorolnak zen meditációt, vagyis a kolostori szerzetesek és emellett számtalan laikus csoport az egész világon, különböző nyelveken, naponta legalább egyszer elmondják a következő négy fogadalmat:

Az élőlények száma végtelen, fogadom, hogy mind megszabadítom.
A félrevezető gondolatok és érzelmek világa kimeríthetetlen, fogadom, hogy mind elkerülöm.

Az igaz tanok sora megszámlálhatatlan, fogadom, hogy mind megtanulom.
A felébredés útja felülmúlhatatlan, fogadom, hogy szüntelenül járom.

Ha jobban odafigyelünk ezekre a sorokra, fel kell tűnnie annak, hogy olyan dolgokat fogadunk meg, amelyek teljesítése teljesen lehetetlen.

(tovább…)

Reklámok

Read Full Post »

Keddenként 19:00-tól 20:30-ig, 3x25perc, utána teázás

Szerdán reggel 7:00-től 8:00-ig 2×25 perc, utána közös reggeli (fakultatív)

Budapest, Váci utca 40. I/7. (23-as csengő.)

Telefon: 337-7353

Read Full Post »

Hamvas Béla: MYSTERIUM (A HARMADIK NAGY MISZTÉRIUM MÉG KÉSIK)

Az egész földön tökéletesen új, hatodik emberfaj van kialakulóban. Az új emberfaj kialakulása, keletkezése, kibontakozása érthetetlen nagy misztérium.

Amíg ennek a fajnak a Föld minden táján elszórt tagjai egyedül állottak, önmaguk előtt is úgy tűnt, hogy abnormis, lehetetlen lények, akik környezetükkel és világukkal nemcsak hogy nem tudnak megegyezni, hanem azzal egyetlen lényeges pontban sem érintkeznek.

Ezek az emberek a Földön elszórva, magukban voltak, környezetüktől sarokba állítva és mellőzve. Idegenek voltak. Mert valóban idegenek voltak.

Az új fajból minden valószínűség szerint igen sok ember el is veszett. Ki tudja hogyan? Egy része öngyilkos lett, egy része elzüllött, inni kezdett vagy fellázadt, a törvénybe ütközött és börtönbe került. Egy része kedélybeteg lett vagy megzavarodott.

Végül a faj keletkezésének misztériumához teljesen hasonló; érthetetlen, újabb nagy misztérium volt, hogy az új faj képviselőiben lassan kifejlődött a tudat: már nem vagyok egyedül.

Az még titok, hogy a hozzám hasonlóak hol vannak. De már tudom, hogy vannak, és ha találkozom velük, felismerem őket anélkül, hogy egyetlen szót is váltanánk.

Amíg valamilyen emberből csak egy van, kivétel, ha kettő, különös, ha három, már közösség. Egyelőre még csak nyomokban. A harmadik nagy misztérium, a találkozás és egyesülés, még késik.

Közvetlen link a hangfájlra, Szemző Tibor és a Gordiuszi Csomó előadásában, interneten való meghallgatásra – ide kattints

Szemző Tibor honlapja: www.szemzo.hu

(tovább…)

Read Full Post »

Dobogókő Zen Szessin 2008

Dobogókő Zen Szessin 2008 csoportkép

to hi gan

Dobogókő Zen Szessin 2008 csoportkép 2.

Jochen és Marika

To Hi Gan

hogy mind megszabaditom

hogy mind megszabadítom

A zen egyik alapja a pi-kuan, az úgynevezett fal-meditáció. A tanítvány a csupasz fal elé ül, és elmélyed. Az első fokozat, amit elér, a mentális pacifikáció. Ha a tudat megnyugvását realizálta, eléri, hogy gondolatait a fallal eltakarja. Mozdulatlanul a világ bármely pontjára elmehetne, és midnent megismerhetne. Beléphetne az istenek közé, elmehetne a túlvilágra. De nem áll meg sehol. Mikor ezeket a lehetőségeket kimerítette, a valósághatárt eléri. Most szemben áll az ürességgel. Meg kell tudnia, hogy az üresség is üres. A nem-létező is üres. De ha itt megállna, elveszett. Még tovább kell menni. Egészen addig, amíg eljut a városba és a piacra és a családba és a hétköznapba, és teát kell innia, és rizst kell ennie. Csak most éri el azt, hogy az ég tetejétől a föld és a túlvilág mélyéig nincsen semmi, amit a fal előle eltakarhatna. Évam dzsánato Évam passzato – íme, ez az, mit tudok, és ez az, amit látok.

Hamvas Béla: Zen

Read Full Post »

A Hamvas Collégium feladatának tekinti, hogy olyan jelentős gondolkodókat, etikai-filozófiai-vallástörténeti irányzatokat mutasson be, amelyek beletartoznak

Hamvas Béla szellemiségébe, de a nagyközönség előtt még kevésbé ismertek.

A 2008 őszi szemeszter témaválasztása az orosz szellemtörténetnek sokáig rejtve maradt,

a szovjet kultusz által elnyomott irányzatára, az orosz vallásbölcselet virágkorára esett.

A téma kifejtésében Török Endre azonos című könyvére alapozunk, azt történelmi és művészeti vonatkozásban egészítjük ki. A nagy vallásbölcselők, filozófusok (Szolovjov, Florenszkij, Szergej Bulgakov, Bergyajev) bemutatásán túl sor kerül a századforduló irodalmának, zenéjének, képzőművészetének ismertetésére is.

Az előadások helyszíne: az Ars et Vita Alapítvány előadóterme

(Budapest, V. Váci u. 40. I/7)

Az előadások kéthetenként kerülnek megrendezésre.

Az első előadás időpontja: 2008. október 10. péntek 17 óra.

Téma: Az Isteni Bölcsesség az orosz vallásbölcseletben.

Előadó: Dr. Cselényi Gábor paróchus, főiskolai tanár

A szemeszter teljes programja október elejére elkészül.

Read Full Post »