Az élet virága – Az élethez kapcsolódni

Az élet virága már 5000 év óta összeköt bennünket az „élővel”, amit csodálatos módon érzékeltet és megtestesít, minden kultúrában, az egész világon.  Mert a 19 egymáshoz viszonyuló és egymásba fonódó kör mintegy látható megnyilvánulása egy láthatatlan rendnek, egy szakrális geometriának, amely minden élet alapja.

Ha megengedjük, hogy az élet virága megérintsen bennünket, magával az élet principiumával, gyógyító, életadó energiájával kerülünk kapcsolatba. Mert az élet érintkezés, kapcsolódás. összetartozás. Összetartozásunk mindazzal ami él.

Kategória: Egyéb kategória