Feeds:
Bejegyzés
Hozzászólások

Archive for the ‘HBCollegium’ Category

Hamvas Kollégium

Beszélgetés a Dalai Láma felhívásáról – 2018 január 12.

 

A dalai láma felhívása a világhoz  címen, 2017-ben megjelent magyar fordításban a nagyváradi Posticum gondozásában a buddhista vezető 2015 márciusában megfogalmazott, szekuláris etikára és békére szóló felhívása, kiegészítve, egy Franz Alt, ismert német újságíró által szintén 2015-ben készített interjuval. – Az etika fontosabb a vallásnál címen. (ISBN 978-973-0-24410-6)

Idézet a könyvből:
Franz Alt:
– 
Mit tehetünk mi magunk egy békésebb világ érdekében?
dalai láma:
– 
Minden vallás kötelessége, hogy az embert belső és külső békére vezesse. Ha jobbá szeretnénk tenni a világot, nekünk kell jobb emberré válnunk. Nincs kényelmes út. ellenségeinkben mindenek előtt az embert kell látnunk. A hegyi beszédben Jézus ezt “ellenség-szeretetnek” nevezi. A saját érdekünkben mindent meg kellene tennünk, hogy minden élőlénynek jól menjen sora. Szellemünk iskolázására és szívünk képzésére van ehhez szükség.”

 

Az ARS et VITA Alapítvány a már évek óta működő Hamvas Collégium
keretében 2017 őszén elindított a könyvecske alapján egy kerekasztal
beszélgetés sorozatot, a világvallások képviselőivel.

Részletek a csatolt meghívóban.

Mindannyiuknak békés, áldott, sikeres Újesztendőt kívánunk!
A Szervezők

HC_dalailama_2018_v2-page-001Az ISZLÁM-mal folytatott beszélgetésről készült egy videó felvétel,
amely ezen a linken megtekinthető, két részletben.

1. rész:
https://youtu.be/d3xNK15tqTI

Reklámok

Read Full Post »

Az Ars & Vita Alapítvány a Hamvas Collegium keretében több éves tevékenységet folytat az életmű ápolása és Hamvas Béla szellemiségének terjesztése érdekében.

Az Alapítvány ezúttal Hamvas olvasókör létrehozását kezdeményezi.

Célul tűztük ki, hogy Hamvas Béla életművét közvetlenül a szövegek alapján olvasóköri formában dolgozzuk fel. Egy alkalommal egy esszé közös elolvasására, megbeszélésére, értelmezésére kerül sor a konkrét helyzet és szövegösszefüggések alapján. A szövegeknek a hamvasi szándék szerinti autentikus értelmezéséhez a segítséget, az olvasókört vezető – dr. Danyi Zoltán és dr. Thiel Katalin – személye garantálja.

Dr. Danyi Zoltánról és munkásságáról figyelmükbe ajánljuk a http://danyi.on.neobee.net/ honlapon található anyagokat. Ezen kívül felhívjuk szíves figyelmüket Danyi Zoltánnak a 2008 év végén az Irodalmi Jelen Kiadónál publikált „Kivezetés a szövegből” című értekezésére, amelyben a szerző Hamvas Béla regényeit és ezek összefüggéseit elemzi. Megemlítjük, hogy Danyi Zoltán Dúl Antal segítőjeként, vele együttműködve az életmű feldolgozásában is részt vesz.

Dr. Thiel Katalin, az Eszterházy Károly Főiskola tanára, oktatásfejlesztési rektorhelyettes, aki PhD fokozatát (1999.): Hamvas Béla bölcselete Kierkegaard és Nietzsche tükrében című dolgozattal szerezte meg és kutatási témája a XIX. és XX. századi életfilozófiák és egziszentcia-filozófiák, valamint Hamvas Béla életműve. Az Ars & Vita Alapítvány és a Hamvas Collegium rendszeres előadója.

Az olvasókör keretében a tematikát megalapozó esszé forrásaként mindig a MEDIO Kiadó életműsorozatában elfoglalt helyet jelöljük. Javasoljuk az adott esszé közös megbeszélés előtti elolvasását/újraolvasását.

 

Az olvasókör az Ars & Vita Alapítvány 1056 Budapest, Váci utca 40. I/7. (23-as csengő.) alatt működik.

A részvétel díja alkalmanként 1000Ft/fő.

A Hamvas olvasókört ajánljuk mindazoknak, akik mélyebben érdeklődnek, vagy már elkötelezettek a Hamvas életmű iránt és gondolataikat a konkrét szövegek értelmezésén keresztül szívesen megosztanák, megvitatnák autentikus körben. Az olvasókör műfaja korlátozott részt vételre nyújt lehetőséget, működése a kölcsönös türelem és bizalom alapján álló kreatív együttműködést feltételez. Ez egyúttal szervezési, finanszírozási kérdéseket is felvet. Ezért azok jelentkezésére számítunk elsősorban, akik a fenti időpontok mindegyikén való részvételre vállalkoznak.

Jelentkezési határidő: 2009. február 24. a jelentkezés sorrendjében.

További felvilágosítás és jelentkezés:

Baka Györgyi –  gyorgyi_baka@hotmail.com
Szígyártó Gyöngyi szigyartogyongyi@t-email.hu

Read Full Post »

2008. december 12. péntek 17 órakor, a Hamvas Béla Collegiumban:

Áldozathozatal… – vallásos tartalmak az orosz filmművészetben

Áldozathozatal

Áldozathozatal

Előadó: Dr. Hankovszky Béla főiskolai docens,

A Katechón főszerkesztője, tábori lelkész

Előadás után: ortodox egyházi kamarakórus hangversenye, Dr. Stefánovits Dömötör szervezésében.

Az előadássorozat összeállítója: Baka Györgyi

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Marghescu Mária és Baka Györgyi

Ars et Vita Alapítvány·

1056 Budapest, váci utca. 40. I/7.

Telefon: 0036-1-33-77-353

Read Full Post »

Nem a bölcs, nem a szent, hanem az igazi ember

Kéri Ildikó beszélget Marghescu Máriával

Hamvas Béla halálának negyvenedik évfordulója alkalmából, november 7.-én, Szentendrén nagyszabású, egész napos ünnepi megemlékezés lesz. Ennek kapcsán beszélgettünk Marghescuné Hunor Máriával, aki az évforduló megünneplésének kezdeményezője és aki a rendszerváltás óta szüntelenül együtt dolgozik azokkal, akik azon fáradoznak, hogy a hamvasi életfilozófia és szellemiség minél több emberhez eljusson itthon és fordítások, konferenciák révén a nyugati olvasóközönséghez is.

bwweb_mg_8220

Juhász László fotója

Sokrétű tevékenységének ez csupán egyik szelete, hisz az általa működtetett Ars et Vita Alapítvány különböző kulturális és személyiség fejlesztő programokat támogat és szervez, valamint ezekhez kapcsolódó műveket ad ki.

– Az 1956-os eseményeket követően ön Németországban telepedett le és a rendszerváltásig többnyire ott élt. Mikor és hogyan volt lehetősége megismerkedni Hamvas Béla nevével és műveivel?

A nyolcvanas évek közepén, amikor egyik alkalommal hazalátogattam és felkerestem Urbán Teréz és Borsodi László művész-házaspár barátaimat, egy kellemes délutáni beszélgetés után, búcsúzóul Teréz a kezembe adott egy könyvet és azt mondta: „Mari, ezt olvasd el, ez neked való, biztosan tetszeni fog.” Igy hallottam először Hamvas Béláról, a könyv pedig, amit akkor kaptam, és amely teljesen magával ragadott az a Scientia Sacra című nagyszerű mű volt.

Milyen szellemi dimenziókat tárt fel ön előtt ez a könyv?

Azért volt fontos számomra ez a mű, mert mindazt, ami bennem addig töredékesen, rendezetlenül, félig meddig tudat alatt volt, azt szépen szisztematikusan feltárta és tudatosította. Ez a könyv az egész emberiség térben és időben kikristályosodott szellemi hagyományát foglalja össze:

A hagyományban lévő tudás őskori kinyilatkoztatás. Ez a kinyilatkoztatás végtelenül egyszerű: az ember eredete isteni, és az emberi sors egyetlen feladata, hogy Istenhez való hasonlóságát megőrizze. Az Istenhez való hasonlóság legmagasabb foka az emberben nem a szellem, hanem a szív ébersége: a szeretet.

Ebben a műben benne van mindaz az univerzális tudás. amelynek birtokában emberhez méltó életet lehet élni.

Ezt követően el kezdtem kutatni Hamvas után. Megtudtam, hogy ő már nem él, de él még az özvegye Dr. Kemény Katalin, akinek személyében egy nagy tudású, rendkívül csiszolt nyelvezetű írónőt ismertem meg. Itt Szentendrén volt egy szép gyümölcsösük, – ahol a fákat még Hamvas Béla ültette, – egy kis faházzal és ott fogadott engem először. Ezután rendszeresen látogattam őt zuglói lakásában is, egészen haláláig. Nála ismertem meg Dúl Antalt is, aki fiaként gondozta őt és akivel közösen fáradhatatlanul végezték az életmű feltárását, sajtó alá rendezését.

Hogyan alakult, hogy hamarosan aktív szerepet is vállalt az életmű kiadásában?

Felismertem, hogy milyen nagy munkára vállalkoztak, és mennyi nehézséggel küzdenek. Az életmű kiadás akkor az Életünk kiadó gondozásában a 6. kötetnél tartott. A teljes mű terjedelme 25-28 kötetre volt várható, viszont a kiadó komoly szervezési és anyagi nehézségekkel küzködött. Tekintettel, hogy németországi aktivitásomat, ahol egy kortárs galériát és egy hozzá kapcsolódó kis kiadót működtettem át akartam helyezni Magyarországra, felvetődött egy új kiadó alapításának az ötlete, amely Hamvas Béla műveit is kiadhatná.

Igy férjemmel, Dr. Marghescu Sándorral és Dúl Antallal közösen megalapítottuk a MEDIO Kiadói Kft.-t. A kiadó vonalát a név is meghatározta (Medio – vissza a középbe), olyan műveket jelentetni meg, amelyek zavaros, kaotikus világunkban segítenek visszajutni, megkapaszkodni az elvesztett középbe.

Mi sem volt erre alkalmasabb, mint a hamvasi életmű. Később Dúl Antal átvette a Medio Kiadót, és két Hamvas iránt elkötelezett fiatal emberrel, Szakács Gáborral és Dr. Danyi Zoltánnal folytatja az életmű feltárását és kiadását. Jómagam egy másik kiadó, az EDITIO M keretében, Hamvast illetően főleg a fordítások kiadásával foglalkozom.

Visszakanyarodva az önök döntéséhez, akkor a rendszerváltás küszöbén milyen céllal, elképzeléssel és tervekkel költöztek végleg haza?

A nyugdíjas kor közelében lévén, alkalmas időszak volt a váltáshoz. Úgy gondoltuk a férjemmel együtt, aki nyugalmazott orvosprofessor, hogy szerteágazó nemzetközi kapcsolatainkkal segíthetnénk a magyar kultúra külföldiekkel való megismertetését, azoknak a szellemi értékeknek hazai terjesztését, amelyeket a cenzúra nem engedélyezett, támogatni olyan tehetséges emberek fejlődését, akiket az előző rendszer nem engedett érvényesülni. Ezt mi nem intézményes keretek között képzeltük el, hanem személyek közötti kapcsolatteremtés révén. Ez volt az Ars et Vita Alapítvány eredeti célkitűzése, ami évek során más programokkal is bővült. – Így létrehoztuk a Hamvas Béla Collégiumot, a hamvasi életbölcseletnek a könyveken túli ismertetésére és az elméleten túli gyakorlati realizációnak elősegítésére.

– Ön szerint hogyan lehetne összegezni a mai ember számára a Hamvas Béla életfilozófiájában rejlő üzenetet?

A leghitelesebb és legtömörebb válasz, talán egy Hamvas-idézet lehetne, a Silentium c. művéből, amelyik éppen itt Szentendrén született :

A világ javulása az én javító tevékenységemtől függ. A világ megváltozását csak a magam megváltozása teszi lehetővé. Valódinak kell lenni. Létemet az utolsó fillérig be kell váltani. S mivel az egyetlen valóság Isten, hozzá hasonlóvá kell válnom, minden egyéb elporlad és elmúlik és az enyészetben eloszlik, és amikor az ember meghal, csak azt viszi magával, ami valódi, a többi a nem-létezőben marad. Csak azt vihetem át, ami tiszta. Amit, ha megkopogtatok, cseng. Ami üres, és így meg nem zavarható. A derű. Megfoghatatlan és meghatározhatatlan.

Megjelent a Szentendre és vidéke c. kiadványban

***

Kapcsolódó olvasmány: A négy fogadalom – Marghescu Mária írása

Read Full Post »

Hamvas Béla Collégium, 2008. őszi szemeszter

Orosz vallásbölcselet és kultúra a 19-20. század fordulóján

Mostani témaválasztásunk az orosz szellemtörténetnek sokáig rejtve maradt irányzátára esett. A nagy vallásbölcselők, filozófusok bemutatásán túl sor kerül a századforduló irodalmának, művészetének, történelmének bemutatására is.

2008. október 10. péntek 17 óra

Az Isteni Bölcselet az orosz vallásfilozófiában

Előadó: Dr. Cselényi István Gábor paróchus, főiskolai tanár

2008. október 17. péntek 17 óra

Az orosz történelem a 19-20. század fordulóján – Elkerülhetetlen volt-e a forradalom?

Előadó: Szergej Filippov tudományos munkatárs

ELTE BTK Ruszisztikai Intézet

2008. október 31. péntek 17 óra

Bevezetés az ortodox lelkiségbe

Előadó: Magyar István protoierej, Nagyboldogasszony Magyar Ortodox Egyházközség

2008. november 14. péntek 17 óra

Ikonfestők és konstruktivisták

Előadó: László Bandy képzőművész

2008. november 28. péntek 17 óra

Dosztojevszkij, mint az orosz bölcselet archimédeszi pontja

Előadó: Szathmári Botond filozófus, A Budapesti Hamvas Béla Kör titkára

2008. december 12. péntek 17 óra

Áldozathozatal…Vallásos tartalmak az orosz filmművészetben

Előadó: Dr. Hankovszky Béla főiskolai docens, a Katechón főszerkesztője, tábori lelkész

Az előadássorozat összeállítója: Baka Györgyi

Hozzájárulás a költségekhez: 1000 Ft./előadás (diákoknak és nyugdíjasoknak: 600 Ft.)

Az előadások helyszíne: Budapest Váci u. 40. I/7 (23-as csengő)

További elérhetőségeinkért kattints ide

Read Full Post »